קרית יערים הקמת גינה

תמונות הפרויקט

המלצת בעל הגינה